RSS

3. Hirnyczi maszyny — projektuwannia ta konstrujuwannia (MINING MACHINERY — DESIGN AND CONSTRUCTION)

 Йова 28:1—11:

“1 Існує місце, де видобувають срібло,
і місце, де видобувають та очищають золото.
2 Із землі добувають залізо,
а з гірської породи виплавляють мідь.
3 Людина перемагає темряву
і, просуваючись якнайдалі у мороці й темряві,
шукає руду.
4 Вона риє копальню далеко від поселень,
у забутих місцях, де не ступала людська нога;
туди спускаються вниз на мотузках і працюють, зависаючи на глибині.
5 Поверхня землі дає їжу,
а глибини її перериті, наче вогнем спустошені.
6 Серед її каміння — сапфір,
а порох містить золото.
7 Хижий птах не знає туди стежки,
і не бачило її око чорного шуліки.
8 Не ступали по ній звірі сильні,
і лев молодий по ній не блукав.
9 Людина вдаряє рукою крем’яну скелю,
перекидає гори з їхнім підніжжям.
10 У скелі прорубує вона канали для води,
її очі помічають кожну коштовність.
11 Вона перегороджує витоки річок
і приховане виносить на світло.”(Святе Письмо — Біблія: Переклад нового світу. ВИДАВНИЦТВО WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A. 2015. Можливо, одне з самих давніх письмових свідоцтв про діяльність людини в гірничій справі на Близькому Сході.  Авторство біблійної книги «Йова» більшість істориків та дослідників юдаїзму, християнства пов’язують з пророком Мойсеєм. Хоча, для щирих людей це слово Бога Єгови, безперечно. Написання цієї библійної книги закінчено близько 1473 р. до н. е.)
W ciomu rozdili rozpowidajeťsia pro projekty w hałuzi hirnyczych maszyn ta kompłeksiw. Rozmiszczena informacija dla projektuwalnykiw, rozrobnykiw hirnyczych maszyn ta kompłeksiw. Studenty speciälnostej «Hirnyczi maszyny ta kompłeksy» (0506 MASZ) ta «Ełektryfikacija i awtomatyzacija hirnyczych robit» (0634 HEA) możuť znajty korysnu informaciju. Dla cioho rozdił maje speciälnu storinku — bibliöteku. Dywyś storinku «Bibliöteka konstruktora hirnyczoho maszynobuduwannia».Wuhilni kombajny «POYSK-2» (zliwa) ta UKR1 (zprawa) w uczbowomu kłasi DonNTU (kołysznij DPI)Wuhilnyj kombajn HSZ200B (ГШ200Б) ZAT «Horliwśkyj maszynobudiwelnyk» 

Odna z modyfikacij wuhilnoho kombajna KSZ1KGU (КШ1КГУ) dla szachty w m. Roweńky (2011 rik) 

Cikawyj kytajśkyj projekt wuhilnoho kombajnaSznek wuhilnoho kombajna SZN14-63.00.000 (ШН14-63.00.000) dla wuhilnych kombajniw typu KDK 500 (КДК 500), HSZ 500 (ГШ 500), KSZ1KGU (КШ1КГУ), RKU 13 (РКУ 13), 2HSZ68B (2ГШ68Б), 1HSZ68 (1ГШ68)Wuhilnyj kombajn HSZ 500 (ГШ 500) 

Odna z modyfikacij wuhilnoho kombajna KDK 500 (szachta Krasnołymanśka, 2011 rik) 

Fragment projektu ełektrobłoka dla wuhilnoho kombajna 2HSZ68B («KB «HARNI MASZYNY») 

Wybuchozachyszczenyj ełektrycznyj dwyhun EDKWE4-220 (ЭДКВЭ4-220)

 Wuhilnyj kombajn 2HSZ68B (2ГШ68Б)
Rekłamnyj łystok radianśkoji epochy (łyciowa storona)Rekłamnyj łystok radianśkoji epochy (zworotnij bik) 

Hrochit ГВЧ ООО «НПК «ЛЭМЗ-ОГМК» 

Wuhilnyj kombajn KBT200 (instytut «Dondiprowuhłemasz») 

Fragment rozrobky nowoho szłamowoho nasosa («KB «HARNI MASZYNY») 

Ełementy składalnoho wuzła korpusa nowoho szłamowoho nasosa («KB «HARNI MASZYNY») 

Fragment składalnoho wuzła korpusa nowoho szłamowoho nasosa («KB «HARNI MASZYNY») 

Fragment rozrobky szłamowoho nasosa 12U6 («KB «HARNI MASZYNY»)

  

Wuhilnyj kombajn 1BKT u składi kompłeksu KM-101T (miżnarodna wystawka «COAL-75») 

Zaproszujem do spiwpraci:

E-mail:

kbgarmasch@ukr.net

Stylnykowyj zwjazok:

(+38095) – 466 – 23 — 89

(+38096) – 074 – 06 – 49