RSS

11. Zworotnij zwjazok (Feedback)Design and engineering services (Projektno-konstruktorśki ta inżyniryngowi posłuhy)

Contacts (Stilnykowyj zwjazok):

+38-(095)-466-23-89

+38-(096)-074-06-49

E-mail: kbgarmasch@ukr.net

ŁukomorjeCzariwna Ukrajina — ChotynCzariwna Ukrajina — Chotynśka forteciaCzariwna Ukrajina — Zamok kniazia Wasyla Ostrożśkoho (Krasnoho)Perłyna Zachidnoji Ukrajiny-Rusi — misto ŁewaOłeśkyj zamok — rodynne hnizdo Korola Reczi Pospołytoji, Wełykoho kniazia Łytowśkoho, Ruśkoho, Pruśkoho, Mazowećkoho, Żmudśkoho, Inflandśkoho, Smołenśkoho, Siwerśkoho i Czernihiwśkoho Jana III SobeśkohoFortecia Kamjaneć-Podilśkyj. Rezydencija kniazia Wasyla Ostrożśkoho (Krasnoho), widomoho w Ewropi pid imjam Hedihold. Tak joho nazwaw kawałer Hilber de-Łannoa, ambasador koroliw Angliji ta Franciji do Wełykoho kniazia Witowta, kniazia Wełykoho Kniaziwstwa Łytowśkoho-Ruśkoho.Rozumity pryrodu i nasliduwaty jij (Wiktor Szauberger)Tornado — ce realno praciujuczyj wychrowyj proces. Osnowa budowy mikroswitu i makroswitu 

Gwyntowi trajektoriji płanet Soniacznoji systemy (model) pry rusi w spiralnomu rukawi gałaktyky Czumaćkyj Szlach